Kirin Ki-In

Občianske združenie Kirin Ki-In bolo založené na podporu práce s mládežou.

Od roku 2000 sa venuje prevažne rozvíjaniu tvorivého a logického myslenia mládeže s využitím logických hier ako Go a Shogi.

V školskom roku 2016/2017 sme naše aktivity rozšírili a venujeme sa aj učeniu detí hravou formou programovať a vytvárať roboty zo stavebníc LEGO.

V roku 2017 pripravujeme rozšírenie našich aktivít o doskové hry a rozvíjanie jemnej motoriky prostredníctvom modelárskeho krúžku pre deti

 

Vážení priatelia, 

Využite možnosť rozhodnúť, na čo sa použijú 2% Vami zaplatenej dane za predchádzajúci rok (2019)!

Podporte občianske združenie Kirin Ki-In ktoré sa od roku 2000 venuje podpore hry Go v Košiciach a pomôžete tým naďalej rozvíjať naše aktivity s talentovanou mládežou. Od roku 2016 sa venujeme v spolupráci s ZŠ Krosnianska 4 v Košiciach taktiež rozvíjaniu kreativity a intelektu mládeže v oblasti LEGO robotiky.

Preto si Vás dovoľujeme osloviť a požiadať Vás, aby ste pri ročnom zúčtovaní dane podpísali vyhlásenie, v ktorom uvediete, že 2% Vami zaplatenej dane sa použijú na úhradu výdavkov O.Z. Kirin Ki-In.

Od roku 2004 je možnosť takejto podpory aj od firiem,  spoločností – právnických osôb.

Údaje potrebné pre zamestnancov a pre daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + pre podanie daňových priznaní právnickými osobami (Vyhlásenie je súčasťou daňového priznania!!!):

Názov: Kirin Ki-In
Sídlo:

Adlerova 2
04022 Košice

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 355 371 08

Vážení priatelia, 

Využite možnosť rozhodnúť, na čo sa použijú 2% Vami zaplatenej dane za predchádzajúci rok (2018)!

Podporte občianske združenie Kirin Ki-In ktoré sa od roku 2000 venuje podpore hry Go v Košiciach a pomôžete tým naďalej rozvíjať naše aktivity s talentovanou mládežou. Od roku 2016 sa venujeme v spolupráci s ZŠ Krosnianska 4 v Košiciach taktiež rozvíjaniu kreativity a intelektu mládeže v oblasti LEGO robotiky.

Preto si Vás dovoľujeme osloviť a požiadať Vás, aby ste pri ročnom zúčtovaní dane podpísali vyhlásenie, v ktorom uvediete, že 2% Vami zaplatenej dane sa použijú na úhradu výdavkov O.Z. Kirin Ki-In.

Od roku 2004 je možnosť takejto podpory aj od firiem,  spoločností – právnických osôb.

Údaje potrebné pre zamestnancov a pre daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + pre podanie daňových priznaní právnickými osobami (Vyhlásenie je súčasťou daňového priznania!!!):

Názov: Kirin Ki-In
Sídlo:

Adlerova 2
04022 Košice

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 355 371 08

Vážení priatelia, 

Využite možnosť rozhodnúť, na čo sa použijú 2% Vami zaplatenej dane za predchádzajúci rok (2017)!

Podporte občianske združenie Kirin Ki-In ktoré sa od roku 2000 venuje podpore hry Go v Košiciach a pomôžete tým naďalej rozvíjať naše aktivity s talentovanou mládežou. Od roku 2016 sa venujeme v spolupráci s ZŠ Krosnianska 4 v Košiciach taktiež rozvíjaniu kreativity a intelektu mládeže v oblasti LEGO robotiky.

Preto si Vás dovoľujeme osloviť a požiadať Vás, aby ste pri ročnom zúčtovaní dane podpísali vyhlásenie, v ktorom uvediete, že 2% Vami zaplatenej dane sa použijú na úhradu výdavkov O.Z. Kirin Ki-In.

Od roku 2004 je možnosť takejto podpory aj od firiem,  spoločností – právnických osôb.

Údaje potrebné pre zamestnancov a pre daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + pre podanie daňových priznaní právnickými osobami (Vyhlásenie je súčasťou daňového priznania!!!):

Názov: Kirin Ki-In
Sídlo:

Adlerova 2
04022 Košice

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 355 371 08

Vážení priatelia, 

Využite možnosť rozhodnúť, na čo sa použijú 2% Vami zaplatenej dane za predchádzajúci rok (2016)!

Podporte občianske združenie Kirin Ki-In ktoré sa od roku 2000 venuje podpore hry Go v Košiciach a pomôžete tým naďalej rozvíjať naše aktivity s talentovanou mládežou.

Preto si Vás dovoľujeme osloviť a požiadať Vás, aby ste pri ročnom zúčtovaní dane podpísali vyhlásenie, v ktorom uvediete, že 2% Vami zaplatenej dane sa použijú na úhradu výdavkov O.Z. Kirin Ki-In.

Od roku 2004 je možnosť takejto podpory už aj od firiem,  spoločností – právnických osôb.

Údaje potrebné pre zamestnancov a pre daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + pre podanie daňových priznaní právnickými osobami (Vyhlásenie je súčasťou daňového priznania!!!):

Názov: Kirin Ki-In
Sídlo:

Adlerova 2
04022 Košice

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 355 371 08

1998 - 1999

V rokoch 1998 - 1999 vznikol v rámci Go Klubu Košice tím Kirin Ki-In 

Najväčšie úspechy v roku 1998:

2. Miesto v 1. lige Grand Prix Slovenska (Ján Milián)

3. Miesto v 1. lige Grand Prix Slovenska (Ľubomír Štulajter)

apríl: 1. Miesto na Jarnom turnaji Go v Košiciach - GPS (Ľubomír Štulajter)

jún: 1. Miesto na Turnaji v hre Go v Tornali - GPS (Ľubomír Štulajter)

október: 1. Miesto na Jesennom turnaji Go v Košiciach - GPS (Ján Milián)

V roku 1999 začal tím Kirin Ki-In viesť krúžky Go na základnej škole na Bernolákovej ul. 18 v Košiciach. vďaka veľkému záujmu detí v tomto roku bežali na ZŠ súčasne tri krúžky pre začiatočníkov.