Program na rozoznávanie farieb:

Použite farebný senzor

  • keď zdetekuje žltú farbu zapípa
  • keď zdetekuje zelenú farbu, zabliká farebným senzorom
  • keď zdetekuje modrú vypíše na obrazovke čísla 3, 2, 1 a pri každom zapípa ... medzi číslami spraví pauzu presne 1 sekundu
  • keď zdetekuje červenú, vypne sa

Druhý program:

Robotizované vozidlo

  • keď zdetekuje zelenú farbu, ide dopredu
  • keď zdetekuje červenú, zastane
  • keď zdetekuje žltú farbu odbočí doľava
  • keď zdetekuje modrú odbočí doprava