Úloha: robotický žeriav

Naprogramujme ovládanie robotického žeriavu pomocou troch tlačidiel:

  1. Stredné tlačidlo prepína medzi dvomi funkciami:
    1. Režim dvíhania (A)
    2. Režim otáčania (B)
  2. pravé a ľavé tlačidlo:
    1. v režime dvíhania posúva náklad hore a dole pomocou motora A
    2. v režime otáčania sa pomocou motora B otáča veža žeriavu vpravo a vľavo