V tejto úlohe použijeme robota s 2 motormi poháňajúcimi kolesá a ultrazvukovým senzorom smerujúcim dopredu.

  • Robot štandardne ide dopredu rýchlosťou 40.
  • Keď sa priblíži k prekážke na menej ako 40 cm spomalí na rýchlosť 20
  • Keď sa priblíži k prekážke na menej ako 20 cm spomalí na rýchlosť 10
  • Keď sa priblíži k prekážke na menej ako 10 cm zapípa (hlasitosťou 25) a otočí sa doprava
  • Vždy keď je k prekážke bližšie ako 30 cm, pomaly pípa hlasitosťou 10