Vytlačiť
Kategória: Lego Mindstorms

Blok [Display] / (Obrazovka) slúži na kreslenie na obrazovku

Kliknutím na tlačidlo [Display Preview] / (Zobraziť náhľad) sa nám zobrazí obraz toho, čo sa vykresľuje na obrazovke robota

Blok [Display] môže pracovať v niekoľkých režimoch:

 

Vykreslenie čiary

 

Vykreslenie kruhu

Vykreslenie obdĺžnika