Vytlačiť
Kategória: Lego Mindstorms

Na začiatku sa budeme učiť programovať v prostredí LEGO MINDSTORMS Education EV3:

 

Nový projekt vytvoríme v menu:

Alebo kliknutím na záložku [+] napravo od záložky [Lobby]

 

Hotový projekt si uložíme v menu:

 

Programy budeme skladať z jednotlivých obrázkových blokov.

Každý program začína blokom [Štart]: po kliknutí na zelenú šípku sa program nahrá do riadiacej jednotky a spustí

 

Blok [Large Motor]/(Veľký motor) slúži na ovládanie jedného motora:  

Predvoleným režimom veľkého motora je pohyb o daný počet otáčok

Ďalšie režimy veľkého motora sú:

[Off]/(Vypnúť) - zastaviť motor

[On]/(Zapnúť) - spustiť motor a nechať ho bežať, kým ho iný príkaz nevypne alebo sa neskončí program

[On for Seconds]/(Zapnúť na sekundy) - spustiť motor na niekoľko sekúnd (koľko sekúnd bude motor bežať, zadávame v parametri [Seconds]/(Sekundy) )

 

[On for Degrees]/(Zapnúť na uhol) - spustiť motor a otočiť ho o zadaný uhol (veľkosť uhla zadávame v parametri [Degrees]/(Stupne) )

 

 

 

Oba motory vozidla môžme súčasne ovládať pomocou bloku [Move Steering]/(Riadený pohyb):

Oproti bloku [Large Motor] majú niekoľko odlišností: