Robotické úlohy

V tejto kategórii budeme pridávať úlohy na riešenie na krúžku

V tejto úlohe použijeme robota s 2 motormi poháňajúcimi kolesá a ultrazvukovým senzorom smerujúcim dopredu.

 • Robot štandardne ide dopredu rýchlosťou 40.
 • Keď sa priblíži k prekážke na menej ako 40 cm spomalí na rýchlosť 20
 • Keď sa priblíži k prekážke na menej ako 20 cm spomalí na rýchlosť 10
 • Keď sa priblíži k prekážke na menej ako 10 cm zapípa (hlasitosťou 25) a otočí sa doprava
 • Vždy keď je k prekážke bližšie ako 30 cm, pomaly pípa hlasitosťou 10

Program na rozoznávanie farieb:

Použite farebný senzor

 • keď zdetekuje žltú farbu zapípa
 • keď zdetekuje zelenú farbu, zabliká farebným senzorom
 • keď zdetekuje modrú vypíše na obrazovke čísla 3, 2, 1 a pri každom zapípa ... medzi číslami spraví pauzu presne 1 sekundu
 • keď zdetekuje červenú, vypne sa

Druhý program:

Robotizované vozidlo

 • keď zdetekuje zelenú farbu, ide dopredu
 • keď zdetekuje červenú, zastane
 • keď zdetekuje žltú farbu odbočí doľava
 • keď zdetekuje modrú odbočí doprava

Úloha: robotický žeriav

Naprogramujme ovládanie robotického žeriavu pomocou troch tlačidiel:

 1. Stredné tlačidlo prepína medzi dvomi funkciami:
  1. Režim dvíhania (A)
  2. Režim otáčania (B)
 2. pravé a ľavé tlačidlo:
  1. v režime dvíhania posúva náklad hore a dole pomocou motora A
  2. v režime otáčania sa pomocou motora B otáča veža žeriavu vpravo a vľavo