Blok [Display] / (Obrazovka) slúži na kreslenie na obrazovku

 • Parameter [Clear Screen] / (Vymazať obrazovku) určuje, či sa pred vykresľovaním vyčistí obrazovka
 • Parametre X,Y určujú súradnice od ktorých sa bude vykresľovať

Kliknutím na tlačidlo [Display Preview] / (Zobraziť náhľad) sa nám zobrazí obraz toho, čo sa vykresľuje na obrazovke robota

Blok [Display] môže pracovať v niekoľkých režimoch:

 • Písanie textov
 • Kreslenie geometrických objektov (čiara, kruh, obdĺžnik, bod)
 • Vykresľovanie obrázkov
 • Reset/Zmazanie obrazovky

 

Vykreslenie čiary

 • Parametre X1,Y1 udávajú súradnice začiatku čiary a parametre X2,Y2 udávajú súradnice konca čiary.
 • Parameter [Colour] / (Farba) umožňuje zvoliť farbu čiary: [Black] / čiernu alebo [White] / bielu

 

Vykreslenie kruhu

 • Parametre X,Y udávajú súradnice stredu kruhu
 • Parameter [Radius] udáva polomer kruhu
 • Parameter [Fill] udáva, či  bude kruh vyplnený alebo prázdny
 • Parameter [Colour] / (Farba) umožňuje zvoliť farbu čiary: [Black] / čiernu alebo [White] / bielu

Vykreslenie obdĺžnika

 • Parametre X,Y udávajú súradnice rohu obdĺžnika
 • Parameter [Width] udáva šírku obdĺžnika
 • Parameter [Height] udáva výšku obdĺžnika
 • Parameter [Fill] udáva, či  bude kruh vyplnený alebo prázdny
 • Parameter [Colour] / (Farba) umožňuje zvoliť farbu čiary: [Black] / čiernu alebo [White] / bielu