Téma súťaže FLL na rok 2019/2020 je CITY SHAPER - Navrhujme a budujme lepšie miesta na život a prácu pre každého.

 

V pokračovaní článku doplnená výsledková listina Košického regionálneho kola.

 

Abstrakt technického zápisníka

Návody na stavbu modelov misií

 

Hodnotiaci hárok - Tímová práca

Hodnotiaci hárok - Výskumný projekt

Hodnotiaci hárok - Robot Design

Hodnotiaci hárok - Robot Game

V tvrdej konkurencii 18 tímov zo základných a stredných škôl na regionálnom kole v Košiciach tím Dragon Builders (3 žiaci 5. ročníka ZŠ, 1 zo 6. ročníka a dvaja zo 7. ročníka)  obsadil úctyhodné 9. miesto. (8. miesto v Robot Design, 9. miesto v Robot Game, 5.-6. miesto v Teamwork)

Tím Elements/Constructors obsadil 15 miesto (2 žiaci 5. ročníka ZŠ, dvaja zo 7. ročníka a 1 z 8. ročníka)